Club Liceu Jove

Per aprendre i gaudir

El Liceu ofereix als estudiants de música, arts escèniques i familiars dels abonats menors de 30 anys la possibilitat d’inscriure’s al Club Liceu Jove i gaudir dels següents avantatges:

  • Trobades amb l’equip artístic
  • Assistència gratuïta a Conferències, assajos d’orquestra i d’escena,…
  • Visita gratuïta al rera escena del Teatre 
  • Promocions especials per a determinats espectacles
  • Accés preferent a promocions d’última hora

      Inscripcions online pròximament disponible

 

 

 

Condicions
- Programa adreçat exclusivament a menors de 30 anys i, que estiguin inscrits a un curs a un dels Centres educatius col·laboradors del Liceu, o siguin familiars d’un Abonat del Liceu.
- Per accedir al Club Liceu Jove es requerirà la confirmació del Centre educatiu 
- La pertinença al programa Club Liceu Jove es renovarà per temporada.