El Foyer

El Foyer és el nou espai situat sota la platea de la Sala: polivalent, equipat amb els mitjans audiovisuals més moderns i una acústica excepcional. Permet fer-hi espectacles de petit format, presentacions, conferències i totes les propostes que
et puguis imaginar.

Superfície: 511 m2
A peu dret: 511 persones
Tipus banquet: 340 persones
Tipus auditori: 421 persones

Servei de catering ofert per l'empresa ARCS CATERING

Informació

Per informació de preus, disponibilitats de dates, serveis addicionals, catering, etc. contacteu amb:

Departament d'Explotació
Telèfon: 93 485 86 26
venues@liceubarcelona.cat