Servei educatiu

Què es fa en un teatre d’òpera?

Presentació de l'activitat
Dirigida a estudiants d’ESO i de Batxillerat, és una activitat educativa i molt interactiva. En el transcurs d'un període paral·lel a l'assaig d'una de les produccions de la temporada, un grup de màxim 12 estudiants fa el seguiment d'aquest procés, i així coneix al mateix temps les diverses activitats professionals integrades en el Teatre.
 
Aquesta activitat també suposa donar formació al professorat per tal de garantir el seguiment de l'activitat per part de l'alumnat fora del Teatre.

Reserva

A través del web del Programa d'Activitats Escolars:

PAE 

Instruccions per reservar una activitat escolar