Condicions

Reemborsament de les localitats
Les localitats no es canviaran ni es reemborsaran. La cancel·lació de l'espectacle serà l'única causa admissible per a la devolució de l'import de les localitats.

Canvis de funcions per a abonats
Possibilitat de canviar les localitats de la funció assignada per una altra del mateix espectacle. Es cobrarà el cost per la diferència per canvis de categoria o repartiment.

Recollida d'abonaments i localitats
Per recollir els abonaments o les localitats, caldrà presentar el DNI del titular o una fotocòpia amb la seva autorització.

Duplicats de targetes
En cas de pèrdua de la targeta d'abonament, es podrà sol·licitar el duplicat corresponent trucant al telèfon 93 485 99 13 i es farà efectiu el cost establert. Es cobrarà igualment el cost de la impressió de localitats d'espectacles inclosos en la targeta d'abonament.

Revenda de localitats
La revenda de les localitats no està autoritzada per la Fundació. La Fundació no garanteix l'autenticitat de les localitats si no s'adquireixen als punts oficials de venda. En aquests casos, si no es permet l'accés al Teatre, la Fundació declina tota responsabilitat.

Anul·lació/renovació dels abonaments
El Teatre es reserva el dret d'anul·lar abonaments en cas de no pagament puntual d'algun dels terminis, com també de denegar-ne la renovació.

Pagaments fraccionats
El no pagament d'un termini en el seu venciment determinarà el cobrament íntegre de l'import de l'abonament.

Promocions Gent Jove
En el cas que les localitats amb promocions per a públic jove (menors de 30 anys) siguin utilitzades per persones majors de 30, el Liceu denegarà l'accés.

Promocions Gent Gran
En el cas que les localitats amb promocions per a gent gran (majors de 65 anys) siguin utilitzades per persones menors de 65, el Liceu denegarà l'accés.