Servei educatiu

Què es fa a un teatre d’òpera?

Presentació de l'actividad
Dirigida a estudiants d’ESO i de Batxillerat, és una activitat educativa i molt interactiva. En el transcurs d'un període paral•lel a l'assaig d'una de les produccions de la temporada, un grup de màxim 12 estudiants fa el seguiment d'aquest procés, i eixí coneix al mateix temps les diverses activitats professionals integrades en el Teatre.
 
Aquesta activitat també suposa donar formació al professorat per tal de garantir el seguiment de l'activitat per part de l'alumnat fora del Teatre.

Inscripcions
La sol·licitud d’inscripció s'efectuarà per correu electrònic
servei.educatiu@liceubarcelona.cat