Arabella
Richard Strauss
17, 20, 23, 26 i 29 de novembre de 2014
Òpera

Imatges

Novembre 2014
Dilluns 17 20:00 A
Dijous 20 20:00 G
Diumenge 23 18:00 F
Dimecres 26 20:00 D
Dissabte 29 20:00 C

Durada

Acte I: 65 min
Entreacte: 30 min.
Acte II: 50 min.
Entreacte: 20 min.
Acte III: 55 min.

Temps total aprox.: 3 h i 40 m