Venda del xec regal per Internet

Si us interessa adquirir el xec regal per Internet, empleneu la butlleta amb les dades de la persona que compra el xec regal.

El Liceu us cobrarà l’import indicat i us enviarà el xec regal per correu electrònic, que podreu imprimir en color o en blanc i negre (versió ecològica) i regalar-lo a qui desitgeu.

El xec regal portarà un codi d’identificació, que és el que farà servir la persona obsequiada per al bescanvi. El bescanvi es pot realitzar utilitzant qualsevol dels mètodes següents:

La persona que compri aquest xec regal és responsable del seu ús i distribució. En cas de duplicats i/o falsificacions, el Liceu bescanviarà el xec a la primera persona que el lliuri.

La validesa del xec regal és d'un any des de la data d'emissió.

Dades del comprador del xec

Mínim 20,00 €