Música per millorar la vida

Des del 2015 el Liceu col·labora amb el programa Apropa Cultura, que facilita l’accés a col·lectius amb discapacitats i amb altres necessitats o en situació de vulnerabilitat. Enguany el Teatre ha incrementat considerablement l’oferta cultural amb un total de 1.000 places/butaques més que la temporada 2014/15. D’aquesta manera s’ha ofert gairebé el 2% de localitats de bona ubicació (platea i/o Amfiteatre) i fàcil accés.

Manifest Apropa Cultura (PDF)

4.000 entrades de la Platea o l’amfiteatre per temporada a preus simbòlics es posen a disposició de les entitats socials d’Apropa Cultura per gaudir de totes les òperes, espectacles de dansa, concerts, tots els espectacles familiars i escolars del Petit Liceu, les activitats Entra dins el Liceu i L’Òpèra una emoció.

Els propis usuaris d’Apropa Cultura han valorat amb una puntuació de 5 sobre 5 la seva experiència viscuda al Liceu que a banda dels espectacles també ofereix el projecte esmentat Entra dins el Liceu, que permet a aquests col·lectius visitar els espais públics del Liceu així com els espais tècnics de sastreria i caracterització i, a més, l’assistència una estona a un assaig de l'Orquestra o bé del Cor.

Apropa Cultura connecta les entitats socials amb els equipaments culturals que reserven per aquest programa de cultura inclusiva el 2% del seu aforament de temporada a un preu de 3€ i ofereixen visites i activitats adaptades.

Les entitats socials beneficiàries són persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb problemàtica social derivada de malalties mentals, persones amb discapacitats físiques en situació d’exclusió social, víctimes de violència de gènere, gent gran (residències, centres de dia, programes per combatre l’aïllament, programes d’inclusió social), persones en situació de privació de llibertat, immigrants (programes d’acollida i d’inclusió social), infància i adolescència (craes i centres oberts) i persones amb drogodependències i altres addiccions.

Més informació sobre Apropa Cultura