En grup i amb l'acompanyament i la guia del professorat, s'assisteix a l’assaig pregeneral o general d’una òpera de la temporada que es representa a la Sala Gran del Teatre. Es passen totes les escenes i tots els actes, tal com s’oferirà al públic a les funcions programades. Per tal que els alumnes puguin gaudir i treure el màxim profit d’aquesta activitat, cal que els centres facin una preparació prèvia de l’obra i una valoració posterior.