Benefactors

Reconeixement

Visibilitat en diversos suports a l'interior del Teatre​

Projecció

Proyección en la sala

Pàgina web

Página web

Programa

Programa de la Temporada

Programa

Programa de mano

Gestió de localitats i altres serveis

Localitats

 

Localitats per gaudir de la programació del Teatre

Descompte

 

Facilitats en l'adquisició de localitats addicionals

Visites

 

 

Invitacions per assistir a funcions singulars de la temporada

Hospitality

 

Servei d'hospitality durant les funcions

Sales

 

Programa de mà els dies de funció

Activitats especials