Benefactors

Reconeixement

Visibilitat en els suports Liceu​

Projecció

Edicions Liceu

Pàgina web

Suports en l'interior del Teatre

Programa

Suports digitals

Gestió de localitats i altres serveis

Localitats

Localitats per a espectacles de la temporada

Descompte

Facilitats en l'adquisició de localitats addicionals

Visites

Invitacions per assistir a funcions singulars de la temporada

Hospitality

Servei d'hospitality durant les funcions

Sales

Programa de mà els dies de funció

Possibilitat d'organitzar visites personalitzades