Benefactors

Els Benefactors es beneficiaran dels avantatges fiscals que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge en les modalitats i percentatges establerts en el seu articulat.

 

Les donacions al Gran Teatre del Liceu gaudeixen d'un 35% de deducció, per ser considerat mecenatge prioritari.