Els abonats de Butaca Fixa poden alliberar la seva localitat mitjançant el servei de Butaca Lliure.

En aquelles funcions en què l’abonat alliberi la butaca, i el Teatre l’hagi pogut vendre, se’n reemborsarà el 50% del preu, descomptant l’IVA i les despeses de gestió. En cas que no s’hagi venut, l’abonat podrà recuperar la localitat fins a 1 h abans de l’inici de la funció. L’import a retornar es farà efectiu en compte corrent o mitjançant descompte en l’abonament de la temporada següent.

Només per a abonaments pagats mitjançant compte corrent.

En cap cas l’import total retornat podrà ser superior al 90% de l’abonament actual o pel que es bescanviï de la temporada següent.

Aquest servei estarà disponible per a cada títol a partir d’una setmana abans de l’estrena i fins a 24 hores abans de l’hora de la funció.