Comissió executiva de la Fundació

PRESIDENT
Sr. Salvador Alemany i Mas

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Hble. Sr. Conseller de Cultura  – Conseller de Cultura
Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta – Secretaria General dept. Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO D’EDUCACIÓ, CULTURA Y DEPORTE
Sra. Montserrat Iglesias Santos  - Directora General INAEM
Sr. Eduardo Fernández Palomares – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

VOCALS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sr. Joan Subirats i Humet – Comissionat de Cultura
Gerent de l’ICUB

VOCAL REPRESENTANT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputat delegat de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll i Olalla – President Societat GTL
Sr. Manuel Busquet i Arrufat – Vice-President Societat GTL

VOCALS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MECENATGE
Sr. Jaume Giró i Ribas – President del Consell de Mecenatge.
Sr. Luis Herrero Borque – En representació del Grupo Santander

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia i Armengol

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valenti Oviedo i Cornejo

 

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.