Comissió executiva del Consorci

PRESIDENT
Hble. Sra. Laura Borràs i Castanyer – Conseller de Cultura

VICEPRESIDENTA
Sra. Amaya de Miguel Toral – Directora General del INAEM

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta – Secretaria General de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sr. Eduardo Fernández Palomares – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

VOCALS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà – Tercer Tinent d’Alcalde
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent ICUB

VOCAL REPRESENTANT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller – Diputat delegat de Cultura

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valenti Oviedo i Cornejo

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia i Armengol

 

 

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.