Condicions generals

Reemborsament de localitats

Les localitats no es reemborsaran ni canviaran, excepte si la funció es cancel·la.

Canvis en la programació

El Liceu, si les circumstàncies ho exigeixen, pot modificar les dates, els horaris, els programes i els intèrprets, així com suspendre la funció.

Preus de les localitats

El preu de les localitats s'incrementarà en el moment en què una zona superi el 75% d'ocupació. 

El Liceu es reserva el dret d’incrementar el preu de les localitats en cas que l’IPC augmenti per sobre de la previsió oficial. Sobre el preu de les localitats s’aplicaran els impostos vigents.

Revenda de localitats

Prohibida la revenda si no és feta mitjançant la funcionalitat de Butaca Lliure. El Liceu no garanteix l’autenticitat de les localitats si no s’adquireixen als punts de venda oficials.

En aquest cas, si no es permet l’accés al Teatre, es declina tota responsabilitat.

Recollida de localitats i abonaments

Cal presentar el DNI del titular o una fotocòpia amb la seva autorització signada. Les targetes d'abonat s'envien per correu postal.

Canvis de funcions dins l’abonament

Els abonats poden canviar les localitats de la funció assignada per una altra del mateix espectacle pagant-ne la diferència en cas que el preu de la localitat escollida sigui superior.

El primer canvi serà sense cost per als abonats de Butaca Fixa. Els canvis posteriors en la mateixa funció, així com els canvis de funció dels abonaments Flexibles tindran un cost de 5 € per canvi.

Impressió de localitats incloses en l’abonament

Els abonats poden imprimir les entrades incloses al seu abonament a través del web liceubarcelona.cat (Zona Personal).

També es pot fer la impressió de les localitats a Taquilles amb un cost d’1 € per localitat (import susceptible de canvis).

Duplicats de targetes d’abonament

En cas de pèrdua o robatori de la targeta d’abonament, se’n pot demanar un duplicat. El servei de reimpressió de la targeta té un cost de 10€.

Aquest cost pot variar al llarg de l’any.

Anul·lació i denegació d’abonaments

El Teatre es reserva el dret d’anul·lar o denegar la renovació d’abonaments per causes disciplinàries, organitzatives o per falta de pagament d’algun dels terminis.

Renovació d’abonaments

La renovació dels abonaments de Butaca Fixa és automàtica, però no es considera formalitzada la renovació fins que s’hagi fet efectiu el pagament. La renovació es fa sobre la mateixa butaca, que es pot canviar durant el període reservat a aquest efecte. No obstant això, per causes d’organització interna, el Teatre no garanteix la renovació a la mateixa localitat. Si es dóna aquest cas, el Teatre proposarà a l’abonat una localitat alternativa semblant a la que tenia.

Els abonaments Flexibles no es renoven automàticament. Cal tornar a escollir les funcions i localitats cada temporada.

Pagaments fraccionats

Si l’abonament es paga fraccionadament, l’incompliment de pagament d’un termini provocarà el cobrament íntegre de tot l’abonament, a més de les despeses bancàries. Cal tenir l’abonament domiciliat en compte corrent.

Enregistraments i bloquejos de caràcter tècnic

En els casos d’enregistrament i/o retransmissió d’una funció (televisió, cinema o ràdio), o per raons de caràcter tècnic, el Teatre es reserva el dret de canviar la ubicació d’algunes localitats, amb avís previ i sempre a zones de la mateixa categoria o superior. Quan això no sigui possible, es proposaran altres dies o s’efectuarà el reemborsament de l’entrada.

Servei d’atenció a l’espectador i l’abonat

902 787 397
info@liceubarcelona.cat