El Projecte Social del Gran Teatre del Liceu vol donar resposta a la missió del Teatre exposada en els estatuts de la Fundació i que està basada en “...promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i potenciació de la cultura i més específicament, de l’operística...”.

Amb aquest objectiu, el nou programa ha revisat i reorganitzat moltes de les activitats que el Teatre ja feia i n’inclou d’altres que s’han desenvolupat en els darrers tres anys.

El programa social és viu i canviant però s’assenta sobre valors ferms. Aquests són:

  • Equitat
  • Excel·lència
  • Oferir oportunitats

El programa social s’ha formulat sobre tres grans eixos:

  • L’accessibilitat.
  • La música per a la millora de la vida de les persones.
  • El Liceu com a element d’inclusió.