• El Liceu finalitza la implementació del Pla Estratègic i de Viabilitat 2014-2017 assolint l’estabilitat econòmica per tercer any consecutiu, i assoleix també els objectius artístics i socials marcats en aquest període
  • La nova temporada s’iniciarà amb el nou Pla Estratègic i de Sostenibilitat 2017 – 2021, fonamentat, entre altres factors, en mantenir l’estabilitat amb el suport de les Administracions, així com en la projecció internacional i la consolidació del projecte artístic de Christina Scheppelmann  i el Pla Musical de Josep Pons
  • L’ocupació real del Liceu es manté en el 86% amb un total de 295.600 espectadors la temporada 2016/17, un increment del 23% de públic en 4 anys
  • El compromís de les Administracions amb el compliment dels seus % estatutaris ha estat una condició bàsica per fer front als desequilibris econòmics estructurals i tancar la primera etapa de recuperació amb èxit

(© Paco Amate)

Barcelona, 27 de juliol de 2017. El Liceu tanca el Pla Estratègic i de Viabilitat (PEV) 2014-2017 amb èxit després de l’equilibri econòmic durant tres temporades consecutives. La previsió de tancament 2016/17 presenta uns ingressos que es situen en els 44,8 milions d’euros, el que representarà un increment de 7,8 milions d’€ respecte la temporada 2013/14 i de 2,1 milions d’€ respecte la temporada 2015/2016. En la línia del tancament de l’última temporada 2015/16, s’estima un superàvit inicial de 242 mil €, deixant enrere els resultats de dèficit de la temporada 2013/14 que ascendien a uns 3’9 milions d’€.

La propera temporada s’inicia conjuntament amb l’aplicació del nou Pla Estratègic i de Sostenibilitat que s’allargarà fins el 2021 amb l’objectiu de consolidar els resultats artístics liderats per Christina Scheppelmann, així com per mantenir l’obertura social del Teatre i l’equilibri econòmic assolit en aquesta primera fase. La direcció del Teatre, liderada pel president Salvador Alemany –nomenat el passat octubre del 2016- confia en la  solidesa del consens de les Administracions, no només per tancar amb èxit el Pla Estratègic de Viabilitat, sinó també per encarar amb optimisme el de Sostenibilitat que s’allargarà durant 5 anys. Consolidar i mantenir les aportacions de les Administracions és bàsic per fer front al desequilibri econòmic estructural -devolució dels crèdits obtinguts l’any 2013, seguir complint amb els compromisos laborals, i fer front a les inversions necessàries estructurals del propi Teatre-.

En el marc de la celebració del 20è aniversari de la reobertura del Teatre, els resultats de mecenatge i patrocini continuen amb tendència a l’alça i s’estimen en 6,5 milions d’€, un increment de 1,5 milions d’€ respecte la temporada 2013/14, que representa un creixement del 29 % des de la implantació de PEV. En l’última temporada s’ha observat un augment net del 10%, equivalent a 600.000€, que espera consolidar-se gràcies a l’esdeveniment d’excepcional interès públic atorgat per l’estat Espanyol i que s’allarga fins el 2019. Jaume Giró és l’actual president del Consell de Mecenatge del Liceu, després de prendre el relleu el passat febrer a Salvador Alemany, que va assumir la presidència de la Fundació l’octubre de 2016.

(© Paco Amate)

A nivell artístic, la previsió d’ingressos per l’activitat és de 15,5 milions d’€ amb un increment de 3,7 milions d’€ respecte la temporada 2013/14, que representa un creixement del 31%. L’increment  en l’apartat artístic es degut a la bona acollida a nivell nacional i internacional de les temporades, tant en els seus títols més clàssics com en les propostes més innovadores, com per exemple el fenomen Elektra d’Strauss amb la direcció musical de Josep Pons, que va ser qualificada per la premsa com a “històrica”. Durant la temporada 2016/17 hi ha hagut un total de 35 funcions en “sold out”: 16 d’òpera -Macbeth, Le nozze di Figaro, Elektra, Don Giovanni, Thaïs amb Plácido Domingo i gairebé la meitat de les funcions de Rigoletto-; i 19 funcions d’El Petit Liceu familiar i escolar.

Durant l’aplicació del Pla Estratègic i de Viabilitat, el Liceu ha mantingut la política de destinar part significativa de l’increment d’ingressos a l’activitat artística i a la millora dels cossos artístics a fi i efecte de millorar la seva qualitat artística. Després de grans actuacions com Götterdämmerung i Benvenuto Cellini la temporada 2015/16, on ja es va veure un primer pas cap a l’excel·lència, l’Orquestra segueix recollint els seus fruits amb Le nozze di Figaro i Elektra el 2016/17. L’aval del públic i, sobretot, de la crítica posen rellevància en el “treball impecable, aconseguint de la Simfònica liceista un so espectacular” apuntava el passat desembre el diari ABC, o El Mundo que emfatitzava els resultats del Pla Musical amb “el treball de Josep Pons amb l’Orquestra del Liceu en aquests anys està sent colossal”. Per altra banda, Conxita Garcia, al capdavant del Cor ha brodat una temporada amb grans moments on destaquen les actuacions de Rigoletto i Il trovatore. “Va triomfar de nou el Cor del Liceu, a mans de Conxita Garcia, arrodonint una excel·lent temporada per a les hosts de la casa”, afirmava La Vanguardia aquest mateix mes de juliol, o El País que parla de triomf del Cor “en sus grandes escenas con un canto valiente y rico en matices verdianos”.

(© Antoni Bofill)

El compliment estatutari de les Administracions Públiques

Aquesta temporada, les Administracions Públiques han restablert les aportacions marcades pels Estatuts del Liceu en les seves respectives subvencions i han fet front al desequilibri econòmic estructural per consens, una decisió bàsica per l’èxit del Pla Estratègic i de Viabilitat, que s’estén fins el 2021.

La subvenció total de la Fundació Gran Teatre del Liceu per part de les Administracions es situa en 22,3 milions d’€ el 2017, amb un increment de 3 milions d’€ respecte la temporada 2015/16 que va ascendir a 19,3 milions d’€. L’aportació ordinària a l’activitat de la Fundació ascendeix a 20,8 milions d’€ -increment 1,5 milions d’€-, i representa un 47% dels ingressos de la temporada 2016/17. La subvenció es completa amb 1,5 milions d’€ que van destinats a l’apartat de capital per a inversions.

Fruit del consens del juliol de 2016, les Administracions recuperen el compliment dels % estatutaris en les aportacions públiques que formen el Patronat. Així, la temporada 2016/17 es tanca amb l’acompliment del 45 % per part del Ministerio de Educación Cultura y Deporte – 10,1 milions d’€ amb un increment d’uns 3 milions d’€ aproximadament respecte la temporada 2015/16-, i el 55 % de les Administracions Públiques catalanes que estatutàriament és equivalent al 40 % de la Generalitat de Catalunya -8 milions d’€-, el 10 %  de l’Ajuntament de Barcelona -2,6 milions d’€- i el 5% de la Diputació de Barcelona -1’6 milions d’€-.

Per altra banda, per primera vegada en els darrers anys, les Administracions fan una aportació d’1 milió d’€ al Consorci del Gran Teatre del Liceu, addicional a les subvencions de la Fundació i també segons estatuts, a fi i efecte de poder fer front a les necessitats d’inversió estructural que té el propi edifici, ara ja a les portes del 20è aniversari de la seva reobertura.

(© Antoni Bofill)

Rècord de públic. Manteniment del 86 % d’ocupació tot augmentant les entrades a la venda

La temporada 2016/17 ha estat un èxit tant pel volum d’entrades posades a la venda com per l’assistència de públic al Teatre, que ha ascendit a 295.600 espectadors, és a dir, 55.800 més que a la temporada 2013/14, representant un increment del 23%.

L’ocupació real de la temporada, s’ha mantingut en el 86% respecte les entrades posades a la venda que ha incrementat significativament respecte la temporada 2013/14. Aquesta ocupació, normalitzada sobre les entrades posades a la venda en la temporada 2013/2014 ascendeix al 96% davant el 78% real de la temporada 2013/14.

L’aposta decidida per desenvolupar nous públics es materialitza aquesta temporada amb un augment de l’assistència de públic jove, funcions de temporada d’El Petit Liceu i en l’increment de públic de fora de Barcelona i la seva àrea metropolitana gràcies al Projecte de Territori i al desenvolupament del públic estranger.

Les entrades per a joves s’han pràcticament doblat des de la temporada 2013/14, passant de 18.985 entrades a les 36.345 entrades d’enguany, el que suposa un increment del 91% .

El Petit Liceu ha tancat amb prop de 63.000 espectadors, el que suposa una ocupació de gairebé el 90%, i un increment del 28% envers la temporada 2013/14.

Aquesta temporada el públic no local ha ascendit al 20,1% del total, dels quals un 14,3% correspon a clients estrangers. La temporada 2013/14 el % de turistes era aproximadament d’un 7%.

L’impacte econòmic i social del Gran Teatre del Liceu

El Liceu actualitza les seves dades sobre l’impacte econòmic amb un recent estudi de la Cambra de Comerç que posa de relleu la millora de la institució respecte el seu últim estudi de 2014. Els resultats posicionen el Liceu en una aportació econòmica a l’activitat, principalment a l’activitat de la ciutat de Barcelona, de 129,8 milions d’euros, amb un impacte en el valor afegit brut  64,9 milions d’euros, i 984 llocs de treball, com a conseqüència de la suma dels efectes directes, indirectes i induïts. Per tant, cada euro gastat en el Liceu acaba generant un euro addicional en la resta de l’economia, així com cada lloc de treball directe indueix a crear 2,2 en la resta de sectors econòmics.

Si bé les subvencions públiques són significatives, l’activitat econòmica pròpia del Liceu ha suposat un ingrés fiscal directe al conjunt d’administracions públiques d’11,3 milions d’euros, significant un retorn de pràcticament el 50% de les subvencions rebudes. Tanmateix aquest retorn fiscal ascendeix a 27,9 milions d’euros si es tenen en compte les rendes generades per l’impacte indirecte i induït, és a dir, tenint en compte les rendes totals generades, per cada euro de subvenció del Liceu se’n generen 1,54 euros de rendes fiscals.

Això vol dir que el Liceu multiplica les aportacions públiques per més d’un 600%: per cada euro que aporta les administracions en forma de subvenció, surten 6,7 en forma d’activitat econòmica (facturació).

Però el Liceu genera altres tipus d’impactes que no són estrictament econòmics, com per exemple l’impacte a partir del seu Projecte Social, presentat aquest 2017 i que genera un retorn anual a la societat en accessibilitat tant al gènere com a l’edifici del Teatre per a totes aquelles persones que ja sigui per dificultats físiques o econòmiques no poden accedir al Teatre. La recent edició de Liceu a la Fresca ha multiplicat per tres la difusió operística respecte el 2016 amb l’impacte a gairebé 300.000 persones – 100.000 a les places i 189.000 des de les seves llars a través del 33 i La 2-. 166 municipis de tot Espanya i Andorra amb 169 pantalles van retransmetre una nova producció d’Il trovatore, que per primera vegada va poder-se projectar a tot Espanya, amb una afluència de 4.000 persones a la plaza Mayor de Madrid i 5.000 repartides a 4 emplaçaments de Barcelona. Una altra bona referència són els resultats d’Apropa Cultura aquesta temporada 2016/17, 2.828 persones amb risc d’exclusió social han vingut al Liceu per realitzar algun tipus d’activitat, ja siguin visites, assags, funcions, etc.

Durant la temporada 2016/2017 el Liceu ha posat un total de 93.800 entrades a disposició d’algun dels programes de desenvolupament de públics i divulgació de l’òpera, el que suposa prop d’un terç del públic total del Liceu, amb una aportació social que s’acosta al 1,5 milions d’euros. Respecte les darreres dues temporades el Liceu pràcticament ha doblat la seva aportació social en número d’entrades i l’aportació econòmica destinada i seguirà en aquesta política social d’apropament a la ciutadania i de facilitar l’accés al teatre, amb la voluntat d’augmentar un 10 % aquests recursos durant la propera temporada.

(© Paco Amate)