Estats financers i memòries econòmiques

Relació de comptes anuals

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2017. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2016. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2015. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2014. Descarrega't el document.

 

Relació de pressupostos

Pressupost de la temporada 2018/19, darrera revisió 22 de març 2018. Descarrega't el document

Pressupost de la temporada 2017/18, darrera revisió 8 de març de 2017. Descarrega't el document

Pressupost de la temporada 2016/17, darrera revisió 11 de maig de 2016. Descarrega't el document.

Pressupost de la temporada 2015/16, darrera revisió 11 de maig de 2015. Descarrega't el document.

Pressupost de la temporada 2014/15, darrera revisió 25 de març de 2015. Descarrega't el document.

Execució

Execució del pressupost de la temporada 2016/17. Descarrega't el document

Execució del pressupost de la temporada 2015/16. Descarrega't el document

Execució del pressupost de la temporada 2014/15. Descarrega't el document.

 

Ajuts i subvencions

Desglossament subvencions exercici tancat a 31 d'agost 2017. Descarrega't el document

Desglossament subvecions exercici tancat a 31 d'agost 2016. Descarrega't el document.

Desglossament subvecions exercici tancat a 31 d'agost 2015. Descarrega't el document.

Desglossament subvecions exercici tancat a 31 d'agost 2014. Descarrega't el document.

 

Contractes relatius al finançament subscrits amb les diferents administracions públiques

Proposta de resolució de concessió de subvenció nominativa de març de 2016 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Descarrega't el document.

Conveni de col.laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a les despeses de l’entitat durant l’any 2016. Descarrega't el document.

Resolució d’octubre de 2016 de l’Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de Barcelona). Descarrega't el document.

Resolució de febrer de 2016 de l’Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de Barcelon). Descarrega’t el document.

Resolució de febrer i resolució de març de 2016 de la Diputació de Barcelona. Descarrega't el document.
 

 
Responsable de l’actualització: Departament Econòmic i Financer
Darrera actualització: 6/11/2018