Estats financers i memòries econòmiques

< Tornar

Relació de comptes anuals

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2021. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2020. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2019. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2018. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2017. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2016. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2015. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2014. Descarrega't el document.

 

Relació de pressupostos

Pressupost de la temporada 2022/23. Descarrega't el document

Pressupost de la temporada 2021/22. Descarrega't el document

Pressupost de la temporada 2020/21. Descarrega't el document

Pressupost de la temporada 2019/20, darrera revisió 18 de maig 2020. Descarrega't el document

Pressupost de la temporada 2018/19, darrera revisió 22 de març 2018. Descarrega't el document

Pressupost de la temporada 2017/18, darrera revisió 8 de març de 2017. Descarrega't el document

Pressupost de la temporada 2016/17, darrera revisió 11 de maig de 2016. Descarrega't el document.

Pressupost de la temporada 2015/16, darrera revisió 11 de maig de 2015. Descarrega't el document.

Pressupost de la temporada 2014/15, darrera revisió 25 de març de 2015. Descarrega't el document.

 

Execució

Execució del pressupost de la temporada 2020/21. Descarrega't el document

Execució del pressupost de la temporada 2019/20. Descarrega't el document

Execució del pressupost de la temporada 2018/19. Descarrega't el document

Execució del pressupost de la temporada 2017/18. Descarrega't el document

Execució del pressupost de la temporada 2016/17. Descarrega't el document

Execució del pressupost de la temporada 2015/16. Descarrega't el document

Execució del pressupost de la temporada 2014/15. Descarrega't el document.

 

Ajuts i subvencions

Desglossament subvencions exercici tancat a 31 d'agost 2019. Descarrega't el document

Desglossament subvencions exercici tancat a 31 d'agost 2018. Descarrega't el document

Desglossament subvencions exercici tancat a 31 d'agost 2017. Descarrega't el document

Desglossament subvecions exercici tancat a 31 d'agost 2016. Descarrega't el document.

Desglossament subvecions exercici tancat a 31 d'agost 2015. Descarrega't el document.

Desglossament subvecions exercici tancat a 31 d'agost 2014. Descarrega't el document.

 

Finançament de les diferents administracions públiques

Temporada 2018/19

 • Resolució de concessió rectificada d'una subvenció nomitavia per a despeses de funcionament i de capital de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Descarrega't el document.
 • Resolució de concessió d'una subvenció nomitavia per a despeses de funcionament i de capital de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Descarrega't el document.
 • Aportació corrent capitol 4 funcionament ordinari Ajuntament de Barcelona. Descarrega't el document.
 • Aportació corrent capitol 7  inversions Ajuntament de Barcelona. Descarrega't el document.
 • Decret d'aportació ordinària de la Diputació de Barcelona. Descarrega't el document.
 • Aportació Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Programa 335A Música y Danza). Exercici pressupostari 2019. Descarrega't el document.

Temporada 2017/18

Temporada 2016/17

 • Proposta de resolució de concessió de subvenció nominativa de març de 2016 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Descarrega't el document.
 • Conveni de col.laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a les despeses de l’entitat durant l’any 2016. Descarrega't el document.
 • Resolució d’octubre de 2016 de l’Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de Barcelona). Descarrega't el document.
 • Resolució de febrer de 2016 de l’Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de Barcelon). Descarrega’t el document.
 • Resolució de febrer i resolució de març de 2016 de la Diputació de Barcelona. Descarrega't el document.
   
 
Responsable de l’actualització: Departament Econòmic i Financer
Darrera actualització/revisió: 9/11/2022