Fixos

Són els abonaments tradicionals del Liceu. S’estructuren en “torns” a partir d’una selecció de funcions, que en la majoria dels casos corresponen a determinats dies de la setmana. Es disposa de la mateixa butaca per a totes les funcions incloses en l’abonament.

Es pot escollir entre tres tipologies d’abonaments, segons el nombre de funcions que inclouen:

Temporada 11 funcions
Reduït 7 funcions
Popular 3-5 funcions

Per adaptar els abonaments de Temporada i Reduïts al gust i pressupost de cada abonat es podrà renunciar a dues funcions de qualsevol gènere (òpera, dansa, concert o recital). En els abonaments Populars es podrà renunciar a un títol.

En tots el casos, es descomptarà l’import íntegre de l'entrada a l'abonament.

El preu de venda al públic d’aquests abonaments s’ha calculat aplicant un descompte sobre el preu que resulta de sumar el cost de les entrades comprades individualment*:

Temporada 4% de descompte
Reduït 2% de descompte
Popular Estàndard 15% de descompte
Popular Iniciació Més informació

A més, aquestes modalitats es beneficien de descomptes addicionals segons l’antiguitat de l’abonament (entre el 8% i el 20% de descompte addicional)**.

Aquests abonaments es renoven automàticament per garantir que es disposa de la mateixa butaca, encara que es podrà canviar la localitat assignada durant el període de canvis establert.

Abona't

© A. Bofill

(*) El descompte indicat és aproximat, ja que s’han arrodonit els preus dels abonaments.
(**) Les bonificacions es calculen sobre el preu d’abonament de venda al públic. No es poden acumular a altres descomptes. Les boni cacions són aproximades, ja que s’han arrodonit els preus dels abonaments.