Flexibles

Són abonaments a la carta que es confeccionen escollint els títols que es desitgin. Per a cada funció es pot triar una zona i localitat diferents. El preu final de l'abonament es calcula a partir de la suma del preu individual de les entrades escollides, aplicant-hi un descompte segons la modalitat seleccionada (5 o més funcions/9 o més funcions). En aquests abonaments no és aplicable la bonificació per antiguitat, encara que computen a efecte d’antiguitat.

Flexible reduït 
5 o més funcions (mínim 1 concert, ballet o recital)
- 8% sobre el preu de les entrades seleccionades

Flexible de temporada
9 o més funcions (mínim 1 concert, ballet o recital)
-12% sobre el preu de les entrades seleccionades