Formació del professorat

LiceuAprèn vol esdevenir un programa educatiu global que es comprometi amb les persones, amb el seu creixement i amb el seu aprenentatge.

A banda de les produccions artístiques un dels grans objectius de LiceuAprèn és dissenyar un programa de formació que permeti enriquir les experiències artístico-educatives que ofereixen els propis espectacles.

Desenvolupar unes accions  formatives – siguin materials o presencials - que acompanyin el professorat a l’hora de generar pràctiques d’aula que afavoreixin que l’escolta, la mirada, la comprensió i la vivència dels infants i dels joves siguin més profundes.

Les característiques marc d’aquest programa formatiu són:

  • L’essència artística de cada producció definirà unes accions formatives pròpies i singulars.
  • Es generaran accions i materials que complementin l’espectacle des d’una perspectiva oberta, que convidi a cada equip docent a adequar la proposta a la seva realitat i a fer-la créixer amb el seu criteri i la seva creativitat.
  • Es buscaran connexions àmplies entre l’òpera, la música i la dansa amb altres llenguatges i altres àmbits del saber.
  • S’afavorirà, en la mesura que sigui possible, el contacte directe dels artistes i creadors amb els mestres i professors perquè junts puguin inspirar pràctiques interessants a l’aula.

Informació i inscripcions a les sessions de formació

Properament podreu accedir a la informació i a les inscripcions a les sessions de formació de cada espectacle.