Gestió tècnica d'orquestra

Missió del lloc de treball

En dependència de la Direcció del Departament Musical del Gran Teatre del Liceu gestionarà tots els aspectes relatius a l’activitat de l’Orquestra i, en especial, ostentarà les següents

Responsabilitat

 • Assegurar amb l’antelació necessària, que l’Orquestra de la FGTL disposa del materials i elements necessaris per poder dur a terme els assajos i les funcions, havent dissenyat prèviament llur disposició i havent dut a terme les implantacions necessàries per les diverses activitats a realitzar.
 • Coordinar els muntatges i desmuntatges en els diferents espais del Teatre, tot coordinant el personal intervinent en aquestes operacions.
 • Quan les actuacions de l’orquestra siguin fora del Teatre, serà responsable de de la logística i els muntatges, els moviments interns segons planell i es farà càrrec dels canvis de disposició durant les representacions.
 • En totes les actuacions i assajos assegurarà les condicions òptimes d’ambientació i higiene en els espais de treball i el compliment de les normes de seguretat i salut laboral.
 • Per poder donar compliment a tot el que s’assenyala anteriorment, participarà en les reunions de coordinació tècnica que se celebren per a cada actuació, sigui al Teatre, sigui en d’altres entitats.
 • Controlarà la puntualitat i assistència dels membres de l’orquestra, els permisos i totes les incidències que es puguin produir en els assajos i funcions i recomptarà i informatitzarà els serveis diaris de l’Orquestra.
 • Gestionarà i controlarà l’inventari dels instruments i accessoris propietat del GTL i vetllarà pel seu correcte manteniment i emmagatzematge.
 • Vetllarà pel bon funcionament de l’arxiu, actualitzarà el tauler d’informacions de l’orquestra i, pel que respecta a les audicions, serà responsable de llur organització i bon desenvolupament el dia de la seva celebració.

Perfil i Requisits

 • Formació musical acreditable.
 • Sòlid coneixement de les característiques d’una orquestra simfònica i operística.
 • Flexibilitat horària.
 • Experiència prèvia suficient i demostrable.
 • Idiomes parlats i escrits: català, castellà i anglès, valorant-se el coneixement d’un quart idioma (alemany, francès o italià).
 • Coneixements d’ofimàtica, en especial, Outlook, Word, Excel i Autocad.
S´ofereix: Contracte de Treball Indefinit a jornada complerta com a rellevista d´una jubilació parcial.

Data prevista de incorporació: desembre 2018.

Recepció de C.V’s al Departament de Recursos Humans o al correu electrònic selecciopersonal@liceubarcelona.cat fins el 18 de novembre de 2018.