Joan Margarit

Joan Margarit
Poeta

Joan Margarit és el poeta viu més llegit de la literatura catalana. Ha escrit tota la seva obra directament en les dues llengües, català i castellà. Els premis més importants que li han estat concedits són el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya, Premio Nacional de Poesía, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana i Premio Cervantes. Per a Margarit hi ha dos moments importants en la poesia, el del naixement del poema a l'interior del poeta i el de la seva arribada a l’interior del lector o la lectora desconeguts.