Junta de Govern del Consorci

PRESIDENT
Molt Hble. Sr. Joaquim Torra PLa
President de la Generalitat de Catalunya

VICE-PRESIDENTS
Sr. Javier García Fernández -Subsecretario del Ministerio de Cultura y Deporte.
Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà - Tercer Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.
Excm. Sr. Marc Castells Berzosa – President de la Diputació de Barcelona

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Hble. Sra. Laura Borràs Castanyer - Consellera de Cultura
Sra. Maria Dolors Portús Vinyeta – Secretaria General del Departament de Cultura
Sra. Glòria Renom Vallbona
Sra. Iolanda Batallé Prat – Directora Institut Ramon Llull

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà – Diputat en el Parlament Europeu
Sra. Amaya de Miguel Toral – Directora General del INAEM
Sr.Joan Francesc Marco Conchillo
Sr. Francisco Gaudier Fargas

VOCALS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Il·lma. Sra. Gala Pin Ferrando – Regidora Participació i Districtes
Sr. Joan Subirats Humet – Comissionat de Cultura ICUB
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’ICUB
Sra. Isabel Balliu Badia – Directora de Recursos ICUB

VOCALS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller –  Diputat delegat de Cultura
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot – Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia Armengol

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valenti Oviedo Cornejo

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.