Junta de Govern del Consorci

President

M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya
President Generalitat de Catalunya

Vice-presidents

Excmo. Sr. Fernando Benzo Sáinz - Secretario de Estado de Cultura
Il·lm. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado – Segon Tinent d’alcalde
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès – Presidenta de la Diputació de Barcelona

Vocals de la Generalitat de Catalunya

Hble. Sr. Lluis Puig Gordi – Conseller de Cultura
Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta – Secretària General del Dept. de Cultura
Sra. Glòria Renom i Vallbona
Sr. Manuel Forcano i Aparicio – Director Institut Ramon Llull

Vocals del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte

Sr. Fernando Benzo Sáinz – Subsecretario del Ministerio de Cultura
Sr. José Luis Ayllón Manso – Secretario de Estado de Relacines con las Cortes
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà – Diputat en el Parlament Europeu
Excma. Sra. Montserrat Iglesias Santos – Directora General del INAEM

Vocals de l'Ajuntament de Barcelona

Il·lma. Sra. Gala Pin Ferrando – Regidora del Districte de Ciutat Vella
Sr. Joan Subirats i Humet – Comissionat de Cultura ICUB
Sr. Valentí Ovideo i Cornejo – Gerent de l'ICUB
Sra. Isabel Balliu i Badia – Directora de Recursos ICUB

Vocals de la Diputació de Barcelona

Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputat delegat de Cultura
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot – Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona

Secretari

Sr. Joaquim Badia i Armengol

Director General

Sr. Valentí Oviedo i Cornejo

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.