Junta de Govern del Consorci

PRESIDENT
Molt Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

VICE-PRESIDENTS
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura
Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà
Tercer Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.
Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa – President de la Diputació de Barcelona

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Hble. Sra. Laura Borràs i Castanyer - Consellera de Cultura
Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta – Secretaria General del Dept. de Cultura
Sra. Glòria Renom i Vallbona
Sr. Manuel Forcano i Aparicio – Director Institut Ramon Llull

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura
Excmo. Sr. representante del Ministerio de Cultura
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà – Diputat en el Parlament Europeu
Sra. Amaya de Miguel Toral – Directora General del INAEM

VOCALS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Il·lma. Sra. Gala Pin Ferrando – Regidora Participació i Districtes
Sr. Joan Subirats i Humet – Comissionat de Cultura ICUB
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’ICUB
Sra. Isabel Balliu i Badia – Directora de Recursos ICUB

VOCALS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller – Diputat delegat de Cultura
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot – Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia i Armengol

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valenti Oviedo i Cornejo

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.