Liceu 3 (antiguitat de 3 anys)

Temporada

  Zona 1 Zona 2A Zona 2B Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
Torn A 2.244€ 1.616€ 1.433€ 1.192€ 902€ 604€ 422€ 290€ 110€
Torn B 2.290€ 1.669€ 1.483€ 1.228€ 928€ 624€ 438€ 297€ 116€
Torn C 2.353€ 1.716€ 1.524€ 1.264€ 954€ 640€ 441€ 300€ 117€
Torn D 2.187€ 1.585€ 1.406€ 1.166€ 883€ 594€ 418€ 286€ 110€
Torn E 2.290€ 1.687€ 1.497€ 1.242€ 938€ 630€ 465€ 314€ 121€
Torn H 2.226€ 1.602€ 1.421€ 1.182€ 894€ 598€ 413€ 284€ 110€
Torn T 2.295€ 1.673€ 1.484€ 1.232€ 932€ 625€ 437€ 296€ 116€

Reduïts

  Zona 1 Zona 2A Zona 2B Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
Torn F 1.530€ 1.125€ 998€ 824€ 626€ 425€ 296€ 203€ 76€
Torn G 1.476€ 1.069€ 948€ 784€ 594€ 403€ 280€ 191€ 72€

Populars

  Zona 1 Zona 2A Zona 2B Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
Torn PA 830€ 596€ 528€ 439€ 333€ 218€ 151€ 104€ 41€
Torn PB 881€ 649€ 575€ 477€ 362€ 237€ 164€ 113€ 43€
Torn PC 872€ 633€ 562€ 465€ 353€ 231€ 162€ 109€ 44€
Torn PD 972€ 738€ 655€ 542€ 411€ 269€ 187€ 128€ 48€
Torn PE 597€ 436€ 387€ 320€ 243€ 159€ 111€ 75€ 28€