Formulari d'inscripció

Dades personals
E.g., 20/10/2018
Article 1 in the Rules
Informació d'inscripció
Els candidats que necessitin tramitar un visat faran obligatòriament l’Audició Preliminar a Barcelona (Excepte en el cas dels candidats inscrits a les Audicions Preliminars de Beijing o Moscou).
Relació d'obres presentades
Audició Preliminar

Veure articles 5 i 8 del Reglament.

Important:L'ària de la Preliminar no podrà ser cantada novament a la Fase Final.

Audició Preliminar
1. Òpera
Fase Final

Veure articles 5 i 6 del Reglament.

Segona Prova

Veure article 9 del Reglament.

2. Òpera
Prova Semifinal

Veure article 10 del Reglament.

3. Òpera
4. Òpera
Prova Final

Veure article 11 del Reglament.

5. Òpera
6. Òpera
Relació d'obres presentades
Audició Preliminar

Veure articles 5 i 8 del Reglament.

Important:Les obres de la Preliminar no podran ser cantades novament a la Fase Final.

Audició Preliminar
1. Ària d'oratori
2. Cançó
Fase Final

Veure articles 5 i 6 del Reglament.

Segona Prova

Veure article 9 del Reglament.

3. Ària d'oratori
4. Cançó
Prova Semifinal

Veure article 10 del Reglament.

5. Ària d'oratori
6. Cançó
7. Cançó
Prova Final

Veure article 11 del Reglament.

8. Ària d'oratori
9. Cançó
10. Cançó

Desitja participar en el 56 CONCURS INTERNACIONAL DE CANT«TENOR VIÑAS», la Fase Final del qual tindrà lloc a Barcelona del 16 al 27 de gener de 2019.

Es declara d'acord amb les condicions assenyalades en el Reglament i accepta les decisions del Jurat.

Aquesta butlleta d'inscripció haurà d'ésser enviada el més aviat possible i en tot cas no més tard del 1 d'octubre de 2018.