20è aniversari

Gràcies a vosaltres

   
     

Esdeveniment d'excepcional interès públic

La celebració del "20 aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el bicentenari de la creació de la societat d'accionistes" va ser declarat Esdeveniment d'Excepcional Interès Públic pel període 2016-2019, d'acord amb el que es disposa en l'article 27 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Beneficis fiscals llei de mecenatge

L'article 22 de la Llei 49/2002 estableix que aquelles activitats que es considerin prioritàries de mecenatge podran augmentar en 5 punts percentuals els percentatges i límits de les deduccions establertes en l'Impost de Societats i en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El Departament de Patrocini i Mecenatge del Teatre està a la vostra disposició per atendre-us i ampliar-vos tota la informació: