Patronat de la Fundació

PRESIDENT D’HONOR
Molt Hble. Sr. Joaquim Torra PLa
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENT DEL PATRONAT
Sr. Salvador Alemany Mas

VICE-PRESIDENT PRIMER
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

VICE-PRESIDENT SEGON
Sr. Javier García Fernández
Subsecretario del Ministerio de Cultura y Deporte.

VICE-PRESIDENT TERCER
Il·lm Sr. Jaume Asens Llodrà
Tercer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

VICE-PRESIDENT QUART
Excm. Sr. Marc Castells Berzosa
President Diputació.

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Francesc Vilaró Casalinas - Secretari General del Departament de Cultura
Sra. Àngels Barbarà Fondevila – Directora Autoritat Catalana de Protecció de dades
Sra. Àngels Ponsa Roca – Directora General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques.
Hble. Sra. Pilar Fernández Bozal

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà - Diputat en el Parlament Europeu
Sra. Amaya de Miguel Toral - Directora General del INAEM
Sr. Santiago de Torres Sanahuja
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo

VOCALS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sr. Joan Subirats Humet – Comissionat de Cultura
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’ICUB

VOCALS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller– Diputat delegat de Cultura.

VOCALS REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll Olalla - President
Sr. Manuel Busquet Arrufat – Vice-President
Sr. Ignasi Borrell Roca - Tresorer
Sr. Josep Maria Coronas Guinart - Secretari
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruela – vocal

VOCALS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MECENATGE
Sr. Jaume Giró Ribas - President del Consell de Mecenatge
Sr. Luis Herrero Borque - Grupo Santander
Sr. Kim Faura Batlle - Telefònica
Sr. Alfonso Rodés Vilà - Havas Media Group

PATRONS D'HONOR
Sr. Josep Vilarasau Salat - President d’Honor La Caixa
Sr. Manuel Bertrand Vergès.- Societat Gran Teatre del Liceu

SECRETARI no patró
Sr. Joaquim Badia Armengol

DIRECTOR GENERAL del Gran Teatre del Liceu
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.