Patronat de la Fundació

President d'Honor

M. Hble. Sr. President de la Generalitat de Catalunya
President de la Generalitat de Catalunya

President del Patronat

Sr. Salvador Alemany

Vice-President Primer

Hble. Sr. Conseller de Cultura
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Vice-President Segon

Excmo. Sr. Fernando Benzo Sáinz - Secretario de Estado de Cultura

Vice-President Tercer

Il·lm Sr. Jaume Asens i Llodrà - Tercer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

Vice-President Quart

Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès Presidenta de la Diputació de Barcelona

Vocals de la Generalitat de Catalunya

Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta – Secretària General del Dept. de Cultura
Sr. Joaquim Torrent i Frigola – Director General de Creació i Empreses Culturals
Sra. Pilar Fernández i Bozal

Vocals del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte

Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà – Diputat en el Parlament Europeu
Excma. Sra. Montserrat Iglesias Santos – Directora General del INAEM
Sr. Santiago de Torres i Sanahuja
Sr. Francisco Gaudier Fargas

Vocals de l'Ajuntament de Barcelona

Sr. Joan Subirats i Humet – Comissionat de Cultura
Sr. Valentí Oviedo i Cornejo –  Gerent de l’ICUB

Vocals de la Diputació de Barcelona

Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputat delegat de Cultura

Vocals de la Societat del Gran Teatre del Liceu

Sr. Javier Coll i Olalla –President Societat GTL
Sr. Manuel Busquet i Arrufat – Vice-president Societat GTL
Sr. Ignasi Borrell i Roca – Tresorer Societat GTL
Sr. Josep Maria Coronas i Guinart – Secretari Societat GTL
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruella – Vocal Societat GTL

Vocals representants del Consell de Mecenatge

Sr. Jaume Giró i Ribas - President del Consell de Mecenatge
Sr. Luis Herrero Borque en representació del Grup Santander
Sr. Carlos López Blanco en representació de Telefònica
Sr. Alfonso Rodés i Vilà en representació d'Havas Media

Patrons d'honor

Sr. Josep Vilarasau i Salat - President d’Honor La Caixa
Sr. Manuel Bertrand i Vergès.- Societat Gran Teatre del Liceu

Secretari no patró

Sr. Joaquim Badia i Armengol

Director General

Sr. Valentí Oviedo i Cornejo

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.