Patronat de la Fundació

PRESIDENT D’HONOR
Molt Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENT DEL PATRONAT
Sr. Salvador Alemany i Mas

VICEPRESIDENT PRIMER
Hble. Sra. Laura Borràs i Castanyer
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

VICEPRESIDENT SEGON
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura

VICEPRESIDENT TERCER
Il·lm Sr. Jaume Asens i Llodrà
Tercer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

VICEPRESIDENT QUART
Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa – President Diputació

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta - Secretaria General Departament de Cultura
Sra. Àngels Barbarà i Fondevila – Directora Autoritat Catalana de Protecció de dades
Sra. Angels Ponsa i Roca – Direcció General de Cooperació Cultural
Hble. Sra. Pilar Fernández i Bozal

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà - Diputat en el Parlament Europeu
Sra. Amaya de Miguel Toral - Directora General del INAEM
Sr. Santiago de Torres i Sanahuja
Sr. Francisco Gaudier Fargas

VOCALS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sr. Joan Subirats i Humet – Comissionat de Cultura
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’ICUB

VOCALS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller– Diputat delegat de Cultura.

VOCALS REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll i Olalla - President
Sr. Manuel Busquet i Arrufat – Vicepresident
Sr. Ignasi Borrell i Roca - Tresorer
Sr. Josep Maria Coronas i Guinart - Secretari
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruela - vocal

VOCALS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MECENATGE
Sr. Jaume Giró i Ribas - President del Consell de Mecenatge
Sr. Luis Herrero Borque - Grupo Santander
Sr. Kim Faura i Batlle - Telefónica
Sr. Alfonso Rodés i Vilà - Havas Media Group

PATRONS D'HONOR
Sr. Josep Vilarasau i Salat - President d’Honor La Caixa
Sr. Manuel Bertrand i Vergès.- Societat Gran Teatre del Liceu

SECRETARI no patró
Sr. Joaquim Badia i Armengol

DIRECTOR GENERAL del Gran Teatre del Liceu
Sr. Valentí Oviedo i Cornejo

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.