Projecte artístic

El Gran Teatre del Liceu, creat el 1847 a la Rambla de Barcelona, és un teatre d'òpera que al llarg dels anys ha mantingut la seva funció de centre cultural i artístic. En els seus més de 150 anys d'història s'ha convertit en un referent de la lírica nacional i internacional, per on han passat solistes i equips creatius de referència. Es troba entre els 15 teatres més importants del món.

Com a teatre d'òpera la missió del Gran Teatre del Liceu és la creació i programació d'obres d'art que tinguin la música com a llenguatge preferent i la difusió d'aquest art al més ampli nombre de ciutadans. A més d'òpera, la dansa i la música simfònica són els continguts principals de la seva programació. L'instrument principal per aconseguir-ho és la programació artística, determinada per l'anomenat «Pla Director» signat entre les administracions públiques i el Teatre.

Les línies fonamentals del projecte artístic del Gran Teatre del Liceu són les següents:

  • Mantenir -per raons artístiques i econòmiques, dins la línia dels teatres europeus més reconeguts- l'equilibri en la programació, comptant amb presència d'obres i autors nous, que aportin un panorama el més complet possible de l'art de l'òpera, i la del gran repertori, que gaudeix d'una gran tradició i d'una alta valoració del públic. En tots els casos es busca també l'equilibri entre solistes de renom internacional i presència de talents nacionals.
  • Han d’estabilitzar-se i mantenir-se les prestacions d'excel·lència de l'Orquestra i el Cor, objectiu preferent que condiciona el discurs artístic, l'èxit de la programació i el prestigi internacional del Liceu, dels quals depèn l'èxit de moltes iniciatives essencials per a la difusió de l’art del Teatre: invitacions en altres contextos, edició audiovisual, etc.
  • Les produccions presentades al teatre han de tenir figures de prestigi internacional, mantenint els criteris de qualitat reconeguda a tot el món. Per posar un límit al cau, la presència dels solistes s'ha de contractar -com s'ha fet fins ara- amb gran antelació i assegurar les cessions d'imatge que permeten la viabilitat de la difusió de les obres. El Liceu, així mateix, ha de continuar sent una plataforma de formació i promoció dels joves cantants, en espectacles de «petit format» i també en els grans quan la seva preparació representa un progrés cap al reconeixement.
  • Al tractar-se d'un teatre de temporada, amb un nombre limitat de produccions a l'any, l'estil ha de ser tan divers possible, donant espai tant per visions més tradicionals com per a lectures noves o dramatúrgies innovadores. També ha d'haver un espai per al desenvolupament tecnològic que, aplicat a l'escena, pugui obrir noves línies artístiques i de creació.
  • El Liceu ofereix un ampli conjunt de produccions dirigides a un públic infantil i familiar. S'ha de dotar a les sessions infantils i familiars del caràcter de temporades estables i preveure també que portin al Liceu a altres llocs del territori a partir de l'acord entre institucions que faci del Liceu un projecte col·lectiu.