Publicitat

Un contingut editorial de qualitat amb una imatge acurada són les premisses que identifiquen les edicions del Liceu. Una molt bona eina de promoció de marca.

 

Programa de temporada

Edició anual amb el contingut de tota la temporada del Liceu. Un tiratge de 55.000 exemplars i edicions en català, castellà i anglès.

Programa de mà

Editat per cadascun dels títols de la temporada (òpera escenificada i dansa) amb un tiratge mig de 2.500 exemplars en català i castellà. Una edició amb esperit col·leccionable, i uns continguts divulgatius i didàctics, que a la vegada ofereixen rigor i amenitat.

Revista Obertura

Edició trilingüe de caire bimensual que aprofundeix en l’activitat en curs del Liceu i en el seu dia a dia. Un tiratge 10.500 exemplars i una imatge fresca i identificadora.

Vitrines

Distribuïdes per diferents punts del Teatre amb alta afluència de públic són l’espai òptim per exposició de producte.

El Departament de Patrocini i Mecenatge està a la vostra disposició per atendre-us i ampliar-vos tota la informació sobre Publicitat.