Transparència

Relació de llocs de treball i règim retributiu

Convenis, acords i pactes laborals

En data 13 de març de 2014 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), la RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de la Fundació Gran Teatre del Liceu per al període comprès entre el 1 de setembre de 2013 a 31 d’agost de 2017. Descarrega't el document.

Responsable de l’actualització: RRHH

Relació llocs de treball

Relació de llocs de treball de la Fundació Gran Teatre del Liceu, indicant la composició de cada Departament de l’organigrama, número d’efectius, així com la distinció entre homes i dones. Descarrega't el document.

Responsable de l’actualització: RRHH

Retribucions

Taules salarials aplicables al personal de la Fundació Gran Teatre del Liceu, que contenen les retribucions segons la seva categoria. Descarrega't el document.

Responsable de l’actualització: RRHH

Convocatòries llocs de treball