Responsable del projecte broadcast

El Gran Teatre del Liceu selecciona responsable del projecte broadcast

Missió del lloc de treball

Depenent del Director Tècnic i integrat al Servei de Tècnica d’Audiovisuals (TAV), gestionarà els recursos, assignant temps i prioritats i optimitzant tant els costos i com els terminis de muntatge i servei. Coordinant-se amb el Cap de Servei d’Escenari i el Cap de Servei de Producció Audiovisual, gestionarà el broadcast (retransmissions, enregistraments, streaming...) comptant amb un servei extern, convenientment licitat.

Responsabilitats

De forma concreta, no limitativa, es responsabilitzarà de:

 • Detectar i definir les inversions necessàries en l’àmbit audiovisual del broadcast,
 • Donar suport tècnic a les necessitats audiovisuals del broadcast, tant dels projectes de la programació artística del Teatre, com de les activitats paral·leles de promoció i difusió, com dels esdeveniments externs (unitats mòbils, satèl·lits, rodatges exteriors, Liceu a la Fresca...),
 • Planificar les necessitats tècniques de les activitats de broadcast;
 • Participar en la definició i elaboració dels plecs tècnics i administratius de les licitacions dels serveis audiovisuals externs,
 • Documentar, i organitzar les reunions necessàries, per a la òptima coordinació del seu àmbit,
 • Controlar la qualitat de les activitats, vetllant pel nivell professional del Liceu.

Addicionalment i de manera troncal, vetllar i liderar per la Seguretat i Higiene, les Polítiques Ambientals i Energètiques i l'ordre i neteja del seu àmbit.

Perfil i Requisits

 • Estudis a nivell de diplomatura o enginyeries tècniques, o experiència equivalent,
 • Coneixements i experiència en disseny tècnic d’enregistraments i emissions en directe,
 • Experiència mínima de 5 anys en la gestió d’equips tècnics audiovisuals,
 • Idiomes parlats i escrits: Català, castellà i anglès,
 • Coneixement d’altres idiomes (alemany, francès o italià),
 • Coneixement de noves tecnologies audiovisuals (rodatges immersius, 4K...),
 • Domini acreditable del programari MS Office,
 • Alta flexibilitat horària per atendre les activitats del Teatre.
 • Sentit comú, iniciativa, autonomia i capacitat de lideratge del seu equip.
 • Alta capacitat de resolució de problemes, tant d’anàlisi com de diagnosi

Data prevista de incorporació: Setembre de 2019

Recepció de C.V’s al Departament de Recursos Humans o al correu electrònic selecciopersonal@liceubarcelona.cat fins el 30 de juny de 2019.