Les veus de l'obsessió

Temporada 20/21: la raó de ser

Sovint l’acte creatiu esdevé un camí terapèutic i rehabilitador per canalitzar les obsessions dels artistes. En la recerca d’un equilibri personal o en la sublimació de determinats traumes o instints vitals, l’art, en qualsevol de les seves manifestacions, hi té un paper determinant.

L’artista, mitjançant un exorcisme, es converteix en un demiürg que interpel·la la societat amb una obra que és reparadora per a ell mateix i curativa per a la comunitat.

Partint d’aquest concepte, el Liceu convida el seu públic a un viatge que revela sense pudor el mapa íntim d’aquest procés mental que pivota entre les cicatrius de la vida, les maquinacions impulsives i l’exaltació de les emocions més recòndites.

En definitiva, autoreferencial, arqueologia de la redempció, narrativa de la reparació i cartografia de l’obsessió.