Comissió executiva del Consorci

PRESIDENT
Sra. Amaya de Miguel Toral – Directora General del INAEM

VICEPRESIDENTA
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives – Consellera de Cultura

VOCALES REPRESENTANTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Francesc Vilaró Casalinas – Secretari General de Cultura

VOCALES REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sr. Antonio Garde Herce – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

VOCALES REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà – Tercer Tinent d’Alcalde
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent ICUB

VOCAL REPRESENTANTE DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller – Diputat delegat de Cultura

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARIO
Sr. Joaquim Badia Armengol