Comissió executiva del Consorci

PRESIDENTE
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives – Conseller de Cultura

VICEPRESIDENTA
Sra. Montserrat Iglesias Santos – Directora General del INAEM

VOCALES REPRESENTANTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Francesc Vilaró Casalinas – Secretari General de Cultura

VOCALES REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sr. Eduardo Fernández Palomares – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

VOCALES REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà – Tercer Teniente de Alcalde
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent ICUB

VOCAL REPRESENTANTE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputado delegado de Cultura

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valenti Oviedo i Cornejo

SECRETARIO
Sr. Joaquim Badia i Armengol