Executive commission

PRESIDENT
Sr. Salvador Alemany i Mas

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE GENERALITAT DE CATALUNYA
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives – Consellera de Cultura
Sr. Francesc Vilaró Casalinas – Secretari General del departament de Cultura

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sra. Amaya de Miguel Toral - Directora General INAEM
Sr. Eduardo Fernández Palomares – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE BARCELONA CITY COUNCIL
Sr. Joan Subirats i Humet – Comisionado de Cultura
Sra. Marta Clarí Padrós - Gerente del ICUB

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller – Diputado delegado de Cultura

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE SOCIEDAD DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll i Olalla – President Sociedad GTL
Sr. Manuel Busquet i Arrufat – Vice-President Sociedad GTL

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE PATRONAGE COUNCIL
Sr. Jaume Giró i Ribas – President of the Patronage Council
Sr. Luis Herrero Borque – On behalf of Grupo Santander

SECRETARY
Sr. Joaquim Badia i Armengol

CEO 
Sr. Valenti Oviedo i Cornejo

 

NOTA: All the changes of the Board of Trustees and of the Executive Committee are applied once notified officially.