The Foundation's Board of Trustees

HONORARY PRESIDENT
Molt Hble. Sr. Joaquim Torra PLa
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENT OF THE FOUNDATION'S BOARD
Sr. Salvador Alemany Mas

FIRST VICE-PRESIDENT
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

SECOND VICE-PRESIDENT
Sr. Javier García Fernández
Subsecretario del Ministerio de Cultura y Deporte.

THIRD VICE-PRESIDENT
Il·lm Sr. Jaume Asens Llodrà
Tercer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

FOURTH VICE-PRESIDENT
Excm. Sr. Marc Castells Berzosa
President Diputació.

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Francesc Vilaró Casalinas - Secretari General del Departament de Cultura
Sra. Àngels Barbarà Fondevila – Directora Autoritat Catalana de Protecció de dades
Sra. Àngels Ponsa Roca – Directora General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques.
Hble. Sra. Pilar Fernández Bozal

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà - Diputat en el Parlament Europeu
Sra. Amaya de Miguel Toral - Directora General del INAEM
Sr. Santiago de Torres Sanahuja
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE  BARCELONA CITY COUNCIL
Sr. Joan Subirats Humet – Comissionat de Cultura
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’ICUB

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller– Diputat delegat de Cultura.

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE SOCIEDAD DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll Olalla - President
Sr. Manuel Busquet Arrufat – Vice-President
Sr. Ignasi Borrell Roca - Tresorer
Sr. Josep Maria Coronas Guinart - Secretari
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruela – vocal

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE PATRONAGE COUNCIL
Sr. Jaume Giró Ribas - President del Consell de Mecenatge
Sr. Luis Herrero Borque - Grupo Santander
Sr. Kim Faura Batlle - Telefònica
Sr. Alfonso Rodés Vilà - Havas Media Group

TRUSTEES OF HONOR
Sr. Josep Vilarasau Salat - President d’Honor La Caixa
Sr. Manuel Bertrand Vergès.- Societat Gran Teatre del Liceu

SECRETARY (non trustee)
Sr. Joaquim Badia Armengol

CEO of the Gran Teatre del Liceu
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

 

NOTE: All the changes of the Board of Trustees and of the Executive Committee are applied once notified officially.