Board of Trustees

HONORARY PRESIDENT
M. Hble. Sr. Pere Aragonès Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENT OF THE BOARD
Sr. Salvador Alemany Mas

FIRST VICE-PRESIDENT
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya    

SECOND VICE-PRESIDENT
Sr. Victor Francos Díaz
Secretario General del Ministerio de Cultura y Deporte

THIRD VICE-PRESIDENT
Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau
Sisè Tinent d’Alcalde. Director de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

FOURTH VICE-PRESIDENT
Excma. Sra. Núria Marín Martínez
Presidenta de la Diputació.

REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENT OF CATALONIA
Sr. Jordi Foz Dalmau - Secretari General del Departament de Cultura                    
Hble. Sra. Irene Rigau Oliver
Sr. Josep Ferran Vives Gràcia – Director General de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura
Sra. Àngels Barbarà Fondevila 

REPRESENTATIVES OF THE SPANISH MINISTRY OF CULTURE AND SPORT
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo – Director General del INAEM
Sra. Àngels Ingla Mas
Sra. Helena Guardans Cambó
Fourth member representative to be confirmed.

REPRESENTATIVES OF BARCELONA CITY COUNCIL
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Sr. Josep Maria Vallès Casadevall

REPRESENTATIVE OF BARCELONA PROVINCIAL COUNCIL
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares – Diputat delegat de Cultura

REPRESENTATIVES OF THE SOCIETY OF THE GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll Olalla - President
Sr. Manuel Busquet Arrufat – Vice-President
Sr. Ignasi Borrell Roca - Tresorer
Sr. Josep Maria Coronas Guinart - Secretari
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruela – vocal

REPRESENTATIVES OF THE SPONSORSHIP COUNCIL

President of the Sponsorship Council
Sr. Luis Herrero Borque -  Grupo Santander

Vice-President of the Sponsorship Council
Sra. Elisa Durán Montolío – Fundació Bancària “la Caixa”

Sra. Rosario Cabané Bienert
President of the Board of Benefactors

Sr. José Manuel Casas Aljama - Telefònica

HONORARY TRUSTEES
Sr. Josep Vilarasau Salat - President d’Honor La Caixa
Sr. Manuel Bertrand Vergès.- Societat Gran Teatre del Liceu

GENERAL MANAGER
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARY OF THE BOARD (NOT A TRUSTEE)
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

 

Executive Commission

PRESIDENT
Sr. Salvador Alemany Mas

REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENT OF CATALONIA
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez – Consellera de Cultura
Sr. Jordi Foz Dalmau – Secretari General del departament de Cultura

REPRESENTATIVES OF THE SPANISH MINISTRY OF CULTURE AND SPORT
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo – Director General INAEM
Member representative pending appointment

REPRESENTATIVES OF BARCELONA CITY COUNCIL
Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau – Sisè Tinent d’Alcalde. Director de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

REPRESENTATIVE OF BARCELONA PROVINCIAL COUNCIL
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares – Diputat delegat de Cultura

REPRESENTATIVES OF THE SOCIETY OF THE GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll Olalla – Presidente Sociedad GTL
Sr. Manuel Busquet Arrufat – Vice-Presidente Sociedad GTL

REPRESENTATIVES OF THE SPONSORSHIP COUNCIL
President of the Sponsorship Council
Sr. Luis Herrero Borque – En representación del Grupo Santander

Vice-President of the Sponsorship Council
Sra. Elisa Durán Montolío – En representación de la Fundación Bancaria “la Caixa”

GENERAL MANAGER
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARY
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

NOTICE: All changes by the Board of Trustees and the Executive Comission are applied once officially notified.
Responsible for the update: Legal Department
Last update/review: 21/03/2023