Board of Trustees

HONORARY PRESIDENT
M. Hble. Sr. Pere Aragonès Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENT OF THE BOARD
Sr. Salvador Alemany Mas

FIRST VICE-PRESIDENT
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya    

SECOND VICE-PRESIDENT
Sr. Isaac Sastre de Diego
Director General de Patrimoni Cultural i Belles Arts

THIRD VICE-PRESIDENT
Il·lma. Sra. Maria Eugència Gay Rosell
Segona Tinent d’Alcalde de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de Vida.

FOURTH VICE-PRESIDENT
Excma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó
Presidenta de la Diputación

REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENT OF CATALONIA
Sr. Jordi Foz Dalmau - Secretari General del Departament de Cultura                    
Hble. Sra. Irene Rigau Oliver
Sr. Josep Ferran Vives Gràcia – Director General de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura
Sra. Àngels Barbarà Fondevila 

REPRESENTATIVES OF THE SPANISH MINISTRY OF CULTURE AND SPORT
Sra. Maria Pérez Sánchez-Laulhé – Subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo – Director General del INAEM
Sra. Àngels Ingla Mas
Sra. Helena Guardans Cambó

REPRESENTATIVES OF BARCELONA CITY COUNCIL
Il·lm. Sr. Xavier Marcé Carol – Comissionat de Cultura i Indústries Creatives
Sra. Sara Jaurrieta Guarner - Gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida.

REPRESENTATIVE OF BARCELONA PROVINCIAL COUNCIL
Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau – President delegat de l’Àrea de Cultura

REPRESENTATIVES OF THE SOCIETY OF THE GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Manuel Busquet Arrufat – President
Sr. Ignasi Borrell Roca - Vice-President 
Sr. Josep Maria Coronas Guinart - Secretari
Sr. Javier Coll Olalla - Vocal
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruela – Vocal

REPRESENTATIVES OF THE SPONSORSHIP COUNCIL
Sr. Luis Herrero Borque - Grupo Santander
Presidente del Consejo de Mecenazgo
Sra. Elisa Durán Montolío – Fundación Bancaria “la Caixa”
Vice-Presidenta Consejo de Mecenazgo
Sra. Rosario Cabané Bienert
Presidenta Junta Benefactores
Sr. José Manuel Casas Aljama – Telefónica

HONORARY TRUSTEES
Sr. Josep Vilarasau Salat - Presidente de Honor “la Caixa”

GENERAL MANAGER
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARY OF THE BOARD (NOT A TRUSTEE)
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

Executive Commission

PRESIDENT
Sr. Salvador Alemany Mas

REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENT OF CATALONIA
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez – Consellera de Cultura
Sr. Jordi Foz Dalmau – Secretari General del departament de Cultura

REPRESENTATIVES OF THE SPANISH MINISTRY OF CULTURE AND SPORT
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo – Director General INAEM
Sra. Ana Belén Faus Guijarro – Subdirectora General del INAEM

REPRESENTATIVES OF BARCELONA CITY COUNCIL
l·lm. Sr. Xavier Marcé Carol – Comissionat de Cultura i Indústries Creatives
Sra. Sara Jaurrieta Guarner - Gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida.

REPRESENTATIVE OF BARCELONA PROVINCIAL COUNCIL
Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau – President delegat de l’Àrea de Cultura

REPRESENTATIVES OF THE SOCIETY OF THE GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Manuel Busquet Arrufat – President Societat GTL
Sr. Javier Coll Olalla – Vocal Societat GTL

REPRESENTATIVES OF THE SPONSORSHIP COUNCIL
President del Consell de Mecenatge.
Sr. Luis Herrero Borque – En representació del Grupo Santander

Vice-Presidenta del Consell de Mecenatge 
Sra. Elisa Durán Montolío – En representació de la Fundació Bancària “la Caixa”

GENERAL MANAGER
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARY
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

NOTICE: All changes by the Board of Trustees and the Executive Comission are applied once officially notified.
Responsible for the update: Legal Department
Last update/review: 16/11/2023