Junta de Govern del Consorci

PRESIDENTE
Molt Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

VICEPRESIDENTES
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura
Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà
Tercer Teniente de Alcalde del Area de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès – Presidenta de la Diputación de Barcelona

VOCALES REPRESENTANTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives - Consellera de Cultura
Sr. Francesc Vilaró Casalinas – Secretari General del Departament de Cultura
Sra. Glòria Renom i Vallbona
Sr. Manuel Forcano i Aparicio – Director Institut Ramon Llull

VOCALES REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE CULTURA
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura
Excmo. Sr. representante del Ministerio de Cultura.
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà – Diputat en el Parlament Europeu
Sra. Montserrat Iglesias Santos – Directora General del INAEM

VOCALES REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Il·lma. Sra. Gala Pin Ferrando – Regidora Participación y Distritos
Sr. Joan Subirats i Humet – Cominisionado de Cultura ICUB
Sra. Marta Clari Padrós – Gerente del ICUB
Sra. Isabel Balliu i Badia – Directora de Recursos ICUB

VOCALES REPRESENTANTES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputado Delegado de Cultura
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot – Diputado delegado de Presidencia, Servicios Generales y Relaciones con la ciudad de Barcelona

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia i Armengol

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valenti Oviedo i Cornejo