Des de la Temporada 2019/20, i gràcies al suport de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, el Liceu ofereix per a les persones amb discapacitat Visual, unes guies tàctics en Braille sobre els espais públics del Teatre així com un plànol d’orientació en Braille i relleu situat al Vestíbul Històric.