Finalitat Liceu a la Fresca

El Liceu és una fundació privada de caràcter cultural, la seva finalitat, en un sentit ampli, és promoure i executar totes aquelles iniciatives que incideixin en el foment i potenciació de la cultura i, més específicament, de la operística, un dels trets distintius de Barcelona, i que ha acreditat al Gran Teatre de Liceu com un dels centres de més prestigi mundial. Més concretament, el Liceu té com a finalitats: contribuir al desenvolupament artístic i cultural del Gran Teatre del Liceu, així com al seu finançament; organitzar i finançar temporades estables del Teatre; promoure l'afició a l'art de l'òpera en totes les seves manifestacions; contribuir a la composició d'obres operístiques i a la formació de professionals del sector; organitzar activitats i representacions d'òpera, dansa i concerts, així com altres manifestacions culturals. Totes aquestes finalitats vénen regulades per l'article tercer dels seus estatuts, els quals també preveuen que el Liceu desenvolupi activitats en qualsevol lloc sempre que aquelles siguin acords al significat de la seva creació i malgrat que la seva seu ordinària sigui al Gran Teatre de Liceu de Barcelona.

Amb fonament en les finalitats exposades, l'any 2007 es va emprendre una iniciativa sense precedents consistent a posar l'òpera a l'abast de la ciutadania mitjançant la projecció pública i d'accés gratuït a una pantalla de grans dimensions del títol d'òpera que s'està representant simultàniament al Gran Teatre de Liceu aquella mateixa nit. Aquesta projecció s'ha anat duent a terme anualment en els emplaçaments públics elegits pel Liceu a la ciutat de Barcelona i, al seu torn, en els emplaçaments de les entitats públiques participants.

Per a això, al Liceu cada any ha seleccionat un títol d'òpera de la seva programació artística que protagonitza l'edició de 'Liceu a la Fresca'. Aquesta activitat que inicialment es deia "Liceu a la platja" va superar les expectatives de participació de les entitats públiques, raó per la qual la seva celebració ha continuat estenent sense límits geogràfics sota el nom de "Liceu a la Fresca" amb la finalitat d'ampliar la visibilitat del gènere musical de l'opera per totes les poblacions. Amb els anys, la participació ha continuat creixent exponencialment culminant en l'any 2018 amb el traspàs de fronteres estatals aconseguint visibilitat en diverses ciutats europees i amb la participació de més de tres-centes entitats públiques.

La importància d'aquest esdeveniment és la significativa contribució a la comesa principal de Liceu de promoure l'afició a l'art de l'òpera i d'augmentar l'accessibilitat a aquest art total. Així mateix, la grandesa de 'Liceu a la Fresca' resideix en la unió d'esforços de centenars d'entitats públiques predisposades a projectar òpera en els seus emplaçaments de forma simultània.

Per tot això, amb l'objectiu de seguir augmentant els índexs de participació i d'expansió territorial, el Liceu ha creat aquest portal web de subscripció a l'esdeveniment 'Liceu a la Fresca' per facilitar els tràmits de participació per part de les entitats públiques interessades.