Otello

La Veu del Liceu-06

Cita Otello

Cita

Share the article

Do you want to receive the news? Subscribe

«Otello és el resultat de tota una vida d’aprenentatge a través de l’assaig i l’esforç, l’e­xperimentació, el rebuig i la depuració. És la millor manera de modelar les idees que, des del principi, l’havien guiat vers el drama musical. Otello corona la carrera de Verdi en la tragèdia operística».

Andrew Porter, a The New Grove Masters of Italian Opera

Share the article

Do you want to receive the news? Subscribe

Keep scrolling to see the next article

Load next