Un projecte global a l'entorn dels nostres espectacles

Des de LiceuAprèn entenem els nostres espectacles adreçats al públic infantil i jove com a experiències artístiques impactants  i enriquidores per elles mateixes i també com a oportunitats educatives i de creixement personal. 

És per aquest motiu que a l’entorn de cada espectacle, dissenyem projectes específics de formació que contemplen un compromís important amb la formació musical, artística i cultural de les persones, però també una obertura cap a altres àmbits del saber que ens permet desenvolupar projectes globalitzadors a partir d’experiències artístiques i musicals. Els projectes artístics poden ser experiències transformadores per a les persones i també ho poden ser per als centres educatius. 

La temporada 2021/2022 impulsem el programa Liceu als centres amb la voluntat d’acompanyar els centres educatius que vulguin desenvolupar un projecte global a l'entorn d'un dels nostres espectacles. 

LiceuAprèn dissenya i presenta un projecte marc que es concretarà en accions formatives i materials que es podran treballar amb els alumnes abans i després de l’espectacle i que permetran a cada centre adequar-lo a la seva realitat i encaixar-lo en el seu projecte.  

Serà el mateix equip docent liderat per l’equip directiu qui, a partir del projecte marc, farà la concreció i la implementació del projecte, sempre amb l’acompanyament de LiceuAprèn

En el disseny d'aquest projecte marc, LiceuAprèn establirà vincles de col·laboració amb altres agents (persones, entitats, institucions, etc.) amb la finalitat d'oferir continguts rigorosos i de crear sinèrgies que dotin de globalitat el projecte i enriqueixin totes les parts.