Estatuts de la FGTL

< Tornar

  • La Fundació Gran Teatre del Liceu està inscrita en el Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 851 (NIF G-60754223).
    • Descarrega't el document
      • Escriptura d’adaptació d’Estatuts de la Fundació Gran Teatre del Liceu al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, autoritzada en data 22 de març de 2013 pel Notari de Barcelona, Sr. Manuel Ángel Martínez García, sota número 464 de Protocol.
  • Text refós dels estatuts de la de la Fundació Gran Teatre del Liceu
Responsable de l'actualització: Departament Legal
Darrera revisió/actualització: 28/05/2020