int(200)

2020-2021 SUBSCRIPTIONS

Season Subscriptions not available

Season subscriptions are no longer on sale due to the relocation of seats in order to make the Liceu a safe space. When they are on sale again, we will inform you about it promptly.

For this same reason, title and seat changes within the entry will be temporarily unavailable.

 

Choose the number of tickets:
5
20 Dscn
35 Dscn
3
35 Dscn

Turn F

Cost per zone

Cost of subscription 20% Dscn Cost of tickets without Dscn Save

20%
Z1 696€ 870€ 174€
Z2 616€ 770€ 154€
Z3 508€ 635€ 127€
Z4 384€ 480€ 96€
Z5 276€ 345€ 69€
Z6 196€ 245€ 49€
Z7 196€ 175€ -21€
Z8 52€ 65€ 13€
ZA 984€ 1230€ 246€

Turn G

Cost per zone

Cost of subscription 20% Dscn Cost of tickets without Dscn Save

20%
Z1 760€ 950€ 190€
Z2 668€ 835€ 167€
Z3 548€ 685€ 137€
Z4 416€ 520€ 104€
Z5 304€ 380€ 76€
Z6 212€ 265€ 53€
Z7 156€ 195€ 39€
Z8 56€ 70€ 14€
ZA 1048€ 1310€ 262€

Turn popular P

Cost per zone

Cost of subscription 35% Dscn Cost of tickets without Dscn Save

35%
Z1 746€ 1145€ 399€
Z2 657€ 1010€ 353€
Z3 540€ 830€ 290€
Z4 412€ 630€ 218€
Z5 299€ 460€ 161€
Z6 209€ 320€ 111€
Z7 152€ 235€ 83€
Z8 57€ 85€ 28€
ZA 1032€ 1585€ 553€

Informació important per a l'abonat

La nostra prioritat és oferir el millor servei i fer que la renovació de l'abonament i tots els avantatges es puguin dur a terme amb totes les garanties.

És per això que:

  • Els abonaments es renoven a la mateixa butaca. Si la normativa vigent abans de cada funció contempla un aforament que impliqui una reubicació de butaca, informarem amb antelació suficient i sempre es buscarà la localitat més propera a la de l'abonat.
  • Els serveis de canvis de funció i de títol i la butaca lliure: informarem al setembre de la data exacta d'inici d'aquestes gestions.
  • Compra preferent d'entrades addicionals per a abonats. A diferència d'anys anteriors, aquest període es gaudirà a partir d'un mes i una setmana abans de l'estrena de cada l'espectacle. Consulteu el detall de les dates AQUÍ.
  • Renúncia d'entrades durant el primer trimestre. Els abonats de butaca fixa podran renunciar, per motius d'inseguretat en relació a la COVID-19, a qualsevol dels espectacles programats fins al 31/12/2020. La gestió es podrà aplicar a partir de l’1 de setembre i fins a 15 dies abans de l'estrena de cada espectacle comunicant-ho a: info@liceubarcelona.cat o bé al 902 787 397 i l'import serà retornat.
  • Els abonats de butaca fixa podran anul·lar el seu abonament fins al 4 de setembre de forma excepcional.**