Òrgans de govern

Junta de Gobierno del Consorcio

PRESIDENTE
M. Hble. Sr. Pere Aragonès Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

VICEPRESIDENTES
Sr. Victor Francos Díaz – Secretario General del Ministerio de Cultura y Deporte
Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau – Sisè Tinent d’Alcalde. Director de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Excma. Sra. Núria Marín Martínez – Presidenta de la Diputació

VOCALES REPRESENTANTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez - Consellera de Cultura
Sr. Jordi Foz Dalmau  – Secretari General del Departament de Cultura
Sr. Francesc Serés Guillen – Director de l’Institut Ramon Llull
Sr. Antoni Gelonch Viladegut

VOCALES REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sra. Amaya de Miguel Toral – Directora General del INAEM
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo
Sr. Francisco Gaudier Fargas
– President del Cercle del Liceu
Representante del Ministerio de Cultura y Deporte pendiente de designación

VOCALES REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jordi Rabassa Massons – Regidor Districte Ciutat Vella
Sr. Francesc Xavier Marcé Carol – Regidor de Turisme i Indústries Creatives
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Sra. Mònica Mateos Guerrero – Gerent de l’ ICUB

VOCALES REPRESENTANTES DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado – Primer Tinent d’Alcalde
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares – Diputat delegat de Cultura

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARIO
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

 

Comisión ejecutiva del Consorcio

PRESIDENTA
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez – Consellera de Cultura

VICEPRESIDENTA
Sra. Amaya de Miguel Toral – Directora General del INAEM

VOCALES REPRESENTANTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Jordi Foz Dalmau – Secretari General de Cultura

VOCALES REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sr. Antonio Garde Herce – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

VOCALES REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau – Sisè Tinent d’Alcalde. Director de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

VOCAL REPRESENTANTE DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares – Diputat delegat de l'àrea de cultura.

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARIO
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

NOTA: Todos los cambios del Patronato y Comisión Ejecutiva se aplican una vez notificadas de forma oficial.

Responsable de la actualización: Departamento legal
Última actualización/revisión: 11/102021