Castellano translation unavailable for .
Datos de identificación de la persona solicitante
Dirección de la persona solicitante
Datos de la persona representante
Dirección a efecto de notificación
Descripción de la solicitud
Indiquen cual es el motivo de vuestra solicitud

Us informem que segons la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades en aquest document s'incorporaran al fitxer “Accés a la informació pública” titularitat de la Fundació Gran Teatre del Liceu per dur a terme la sol·licitud demanada i facilitar-vos la informació. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Rambla, 51-59. 08002 Barcelona o a lopd@liceubarcelona.cat.