Patronato de la Fundación

PRESIDENTE DE HONOR
Molt Hble. Sr. Joaquim Torra PLa
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENTE DEL PATRONATO
Sr. Salvador Alemany Mas

VICEPRESIDENTE PRIMERO
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

VICEPRESIDENTE SEGUNDO
Sr. Javier García Fernández
Subsecretario del Ministerio de Cultura y Deporte.

VICEPRESIDENTE TERCERO
Il·lm Sr. Jaume Asens Llodrà
Tercer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

VICEPRESIDENTE CUARTO
Excm. Sr. Marc Castells Berzosa
President Diputació.

VOCALS REPRESENTANTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Francesc Vilaró Casalinas - Secretari General del Departament de Cultura
Sra. Àngels Barbarà Fondevila – Directora Autoritat Catalana de Protecció de dades
Sra. Àngels Ponsa Roca – Directora General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques.
Hble. Sra. Pilar Fernández Bozal

VOCALES REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà - Diputat en el Parlament Europeu
Sra. Amaya de Miguel Toral - Directora General del INAEM
Sr. Santiago de Torres Sanahuja
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo

VOCALES REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Sr. Joan Subirats Humet – Comissionat de Cultura
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’ICUB

VOCALES REPRESENTANTES DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller– Diputat delegat de Cultura.

VOCALES REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll Olalla - President
Sr. Manuel Busquet Arrufat – Vice-President
Sr. Ignasi Borrell Roca - Tresorer
Sr. Josep Maria Coronas Guinart - Secretari
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruela – vocal

VOCALES REPRESENTANTS DEL CONSEJO DE MECENAZGO
Sr. Jaume Giró Ribas - President del Consell de Mecenatge
Sr. Luis Herrero Borque - Grupo Santander
Sr. Kim Faura Batlle - Telefònica
Sr. Alfonso Rodés Vilà - Havas Media Group

Patronos de honor
Sr. Josep Vilarasau Salat - President d’Honor La Caixa
Sr. Manuel Bertrand Vergès.- Societat Gran Teatre del Liceu

SECRETARIO no patrón
Sr. Joaquim Badia Armengol

DIRECTOR GENERAL del Gran Teatre del Liceu
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

NOTA: Todos los cambios de Patronato y de la Comisión Ejecutiva son aplicados una vez notificados de forma oficial.