Venda del xec regal per Internet

Si us interessa adquirir el xec regal per Internet, empleneu la butlleta amb les dades de la persona que compra el xec regal.
El Liceu us cobrarà l’import indicat i us enviarà el xec regal per correu electrònic, que podreu imprimir en color o en blanc i negre (versió ecològica) i regalar-lo a qui desitgeu.
El xec regal portarà un codi d’identificació, que és el que farà servir la persona obsequiada per al bescanvi.
La persona que compri aquest xec regal és responsable del seu ús i distribució.
En cas de duplicats i/o falsificacions, el Liceu bescanviarà el xec a la primera persona que el lliuri.
Nom
Cognoms
Email*
repetir E-mail*
Telèfon
Import xec regal
(mínim 20 €)
Núm. targeta de crèdit
Data caducitat /
Idioma Català Castellano
  • Les dades sol·licitades són les de la persona que compra el xec regal.
  • La validesa del xec regal és d'un any des de la data d'emissió.

Bescanvi del xec regal per localitats
  • Telèfon: 934 859 913
  • E-mail: xecregal@liceubarcelona.cat
  • Taquilles: c. Sant Pau, 1 (de dilluns a divendres, de 13.30 a 19.30 h).


Els informem que les dades personals facilitades en el present document seran incloses en els fitxers informatitzats de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, amb la finalitat de fer-ne la corresponent gestió administrativa general, la tramesa d’informació d’activitats i eventualment la comercialització de serveis o productes propis i d’empreses col·laboradores del Liceu. I d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, amb una comunicació per escrit juntament amb la  fotocòpia del seu DNI dirigida a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, per correu postal: La Rambla 51 - 59, 08002 Barcelona; per fax: 93 485 99 28; o per correu electrònic: lopd@liceubarcelona.cat i indicant com a referència “LOPD”.