Condicions i normativa

Condicions generals

Reemborsament de les localitats

Les localitats no es canviaran ni es reemborsaran, llevat si la funció es cancel·la.

Revenda de localitats

Prohibida la revenda. El Liceu no garanteix l’autenticitat de les localitats si no s’adquireixen als punts de venda oficials. En aquest cas, si no es permet l’accés al Teatre, es declina tota responsabilitat.

Preus de les localitats

El preu de les localitats pot variar al llarg de l’any segons paràmetres com la demanda i disponibilitat. La modificació dels preus no aplicarà de forma retroactiva si no s’especifica el contrari.

El Liceu es reserva el dret d’incrementar el preu de les localitats en cas que l’IPC augmenti per sobre de la previsió oficial.

Recollida de localitats i abonaments

Caldrà presentar el DNI del titular o una fotocòpia amb la seva autorització.

La targeta d’abonat es lliurarà a la taquilla al titular presentant el DNI.

Canvis de funcions dins abonament

Els abonats podran canviar les localitats de la funció assignada per un altre del mateix espectacle, abonant-ne la diferència en cas de que el preu de la localitat escollida sigui diferent.

El primer canvi serà sense cost per als abonats de butaca fixa. Els següents canvis en la mateixa funció, així com els canvis de funció dels abonaments flexibles tindran un cost de 5€ per canvi.

Canvis de funcions d’entrades comprades fora d’abonament

Les entrades comprades de forma individual o en packs no podran ser canviades de dia, excepte les adquirides pels abonats durant el període de venda preferent segons indicat a l’apartat corresponent.

Impressió de localitat incloses a l’abonament

Els abonats podran imprimir les entrades incloses al seu abonament mitjançant l’opció  d’imprimir a la zona personal de la web del Liceu.

També es podrà realitzar la impressió de les localitats a les taquilles amb un cost de 1€ per localitat, excepte el mateix dia de la funció que serà de 5€.

El cost d’impressió pot variar al llarg de l’any.

Duplicats de targetes d’abonament

En cas de pèrdua o robatori de la targeta d’abonament, es podrà sol·licitar un duplicat a taquilles a través d’aquest formulari. El servei de reimpressió de la targeta té un cost de 6€. Aquest cost pot variar al llarg de l’any.

Anul·lació i denegació d’abonaments

El Teatre es reserva el dret d’anul·lar o denegar la renovació d’abonaments per causes organitzatives o per falta de pagament d’algun dels terminis.

Renovació d’abonaments

La renovació dels abonaments de butaca fixa és automàtica però no es considera en ferm fins fet efectiu el pagament del 10% en concepte de reserva (previst pel 6 de maig del 2015).

La renovació dels abonament de butaca fixa serà en la mateixa localitat i es podrà procedir al seu canvi durant el període reservat a aquest efecte.

No obstant, per causes d'organització interna el Teatre no garanteix la renovació a la mateixa localitat. Si es dóna aquest cas, el teatre proposarà a l’abonat una localitat alternativa el més semblant possible a la que tenia.

Pagaments fraccionats

Si l’abonament es paga fraccionadament, la falta d’un termini provocarà el cobrament íntegre de tot l’abonament, a més de les despeses bancàries. Cal tenir l’abonament domiciliat amb compte corrent.

Enregistraments i bloquejos de caràcter tècnic

En els casos d’enregistrament i/o retransmissió d’una funció (p.ex. televisió, cinema), o per raons caràcter tècnic (p.ex. requeriments escenogràfics), el Teatre es reserva el dret de canviar la ubicació d’algunes localitats, amb avís previ i sempre a zones de la mateixa categoria o superior. Quan això no sigui possible per a la mateixa data, es proposaran altres dies o es procedirà al reemborsament de l’entrada.

Normativa general

Canvis en la programació

El Liceu, si les circumstàncies ho exigeixen, podrà modificar les dates, els horaris, els programes i els intèrprets, així com suspendre la funció.

Només en el cas de cancel·lació de la funció, es procedirà al reemborsament íntegre del preu de les localitats (incloent les despeses de gestió en cas de que hagi estat comprat mitjançant el canal de venda propi del liceu).

Puntualitat i accessos

Un cop iniciada la funció, no es permetrà l’entrada a la Sala, incloent-hi les llotges i avantllotges.

Gravacions i fotografies

No és permès de fotografiar, filmar ni gravar l’espectacle.

Silenci

Els mòbils i altres aparells s’hauran de silenciar abans d’entrar a la Sala i caldrà rebaixar al màxim la intensitat de les pantalles.

Es prega als espectadors que evitin sorolls, com ara estossecs, durant les representacions.

Menors

Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult.

Per les òperes, concerts simfònics i recitals, només poden accedir a la sala els majors de 5 anys.

Per a la resta de funcions (p.ex. ballet, concert de nadal...), i sempre que sigui en funció de matí o tarda (funcions a les 19h o abans), es permet l’entrada a menors a partir de 3 anys.

Per a les funcions de El Petit Liceu els nens fins a 2 anys poden accedir amb una entrada a preu 0. A partir de 3 anys cal disposar d’entrada de pagament.

La política de menors per a actes externs la marcarà el promotor.

Es recomana que els menors estiguin en llotges o en localitats de passadís lateral de platea per si cal que surtin de la sala.

Així mateix també es recomana no anar a pisos alts amb menors, especialment a les primeres fileres.

Objectes a les baranes

No és permès de deixar objectes a les baranes dels pisos ni de les llotges. Igualment, és prohibit abocar-s’hi.

Assignació de seients

L’espectador ha d’ocupar exclusivament el seient que indica la seva localitat. No es permet estar de peu dret ni canviar de localitat durant la funció.

En cas de que un espectador ocupi una localitat que no correspon a l’entrada de que disposa, el teatre es reserva el dret d’admissió.

Aliments i begudes

És prohibit d’entrar amb begudes o menjar. Les consumicions s’han de realitzar exclusivament als bars del Teatre.

Guarda-roba

Els espectadors que no disposin de llotges amb avantllotja hauran de dipositar obligatòriament al guarda-roba objectes de volum com bosses, motxilles, paraigües, cascos i abrics. Per seguretat, els objectes dipositats al guarda-roba podran ser objecte d’inspecció.

Lliurament de flors

Per motius de seguretat, no es poden llançar rams de flors a l’escenari.

Personal de Sala

El personal de Sala és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa del Liceu. Conserveu l’entrada i mostreu-la al personal quan sigui requerit.

Dret d’admissió

La Fundació del Gran Teatre del Liceu es reserva el dret d’admissió.

Animals

Llevat de gossos d'assistència, no poden entrar animals.

Objectes perillosos

És prohibit d’entrar amb objectes considerats perillosos.

Visites

En cas de visita organitzada al Teatre, no es pot entrar un cop iniciada. Cal seguir les instruccions del guia. Prohibida la lliure circulació. El Liceu podrà tancar alguns espais i modificar-ne l’itinerari i l’horari.

Per motius tècnics o durant els assajos, en les visites exprés no s’assegura que a la sala principal els llums estiguin encesos.

Promotors externs

En els espectacles de promotors externs, cal complir les seves normes. El Liceu no assumeix cap de les obligacions ni responsabilitats de l’organitzador.

Servei d’atenció a l’espectador i l’abonat

902 787 397
info@liceubarcelona.cat